Název projektu

Školní příprava na svět práce a lepší šance na evropském pracovním trhu

Období

2008- -2010

Partneři

BBSW Idar-Oberstein, Německo

ZSPiSU Sosnowiec, Polsko

LPJV Les Mureaux, Francie

OA a VOŠ Příbram, Česká republika

Aktivity

Polsko, Sosnowiec

Účast: 6 osob (3 studenti + 3 učitelé)

Termín: 19.10.2008 – 21.10.2008

Program:   Proběhla úvodní schůzka k realizaci projektu. Projednal se organizační plán projektu, byl upřesněn kalendář setkání, návrh rozpočtu pro příští schůzku, možnost uvedení mobility v Europassu. Proběhla skupinová práce studentů a prezentace partnerských škol. Účastníci se seznámili se školským systémem v Polsku a ukázkami práce polských studentů. Také navštívili některé historické a kulturní památky (Krakov, Wawel, muzeum  Zaglebia, zámek v Bezdinie).

Německo, Idar-Oberstein

Účast: 10 osob (8 studentů + 2 učitelé)

Termín: 3.11.2008 – 7.11.2008

Program: Proběhla prohlídka školy a seznámení se školským systémem v Německu. Pracovní program studentů – představení menu složeného z národních jídel všech zúčastněných zemí a příprava prezentací, slavnostní setkání všech zúčastněných s vedením školy, místními podnikateli, představiteli města a zástupci tisku. Studenti přednesli v  německém a anglickém jazyce prezentace svých škol a firem regionu (Ravak). Proběhlo sportovní odpoledne a celodenní návštěva historických a kulturních památek regionu (město Mainz, muzeum a středověké dílny na opracování kamenů  a výrobu ozdobných předmětů s výkladem).  

Francie, Les Mureaux

Účast: 3 osoby (2 studenti + 1 učitel)

Termín:  21.1.2009 – 24.1.2009

Program: Návštěva a prohlídka školy, školních dílen pro učební obor elektrikář, praktické vyučování učňů, prohlídka učeben výpočetní techniky, společné fotografování, návštěva největšího logistického centra v Evropě v Mall Auchan (234 ha, 30000 zaměstnanců), příprava, zadání a vyhodnocení dotazníků, návštěva historických kulturních památek (Paříž,  muzeum výpočetní techniky, moderního malířství, La Defence, Louvre).

Francie, Les Mureaux

Účast: 6 osob (4 studenti + 2 učitelé)

Termín: 12.5.2009 – 15.5.2009

Program: Setkání zaměřeno především na výuku odborných předmětů - seznámení s francouzským školským systémem, náhledy do vyučování, prezentace německých studentů o organizaci jejich odborné praxe, informace českých studentů o předmětu fiktivní firma a diskuse na toto téma, zpracování strukturovaného životopisu. Proběhla přednáška a kvíz o Evropské unii, jejích orgánech a  činnosti a sportovní turnaj v basketbalu Comenius Trophy. Program byl doplněn návštěvou logistického centra firmy Camfour v Saint Germain Arpajon a prohlídkou Paříže.

Česko, Příbram

Účast: 10 osob (8 studentů + 2 učitelé)

Termín:  9.11.2009 – 13.11.2009

Program: Hlavní aktivitou byla příprava a realizace  veletrhu fiktivních firem (příprava stánků, obchodování, vyhodnocení nejlepšího stánku a prezentace), dále program zahrnoval exkurzi do pivovaru a návštěvu pamětihodností Prahy, studenti sestavovali německo-polsko-francouzsko-český slovníček nejpoužívanějších slov, řešili kvíz o specifikách partnerských zemí, seznámili se se strukturou českého školského systému.

Německo, Idar-Oberstein

Účast: 7 osob (4 studenti + 3 učitelé)

Termín: 25.-1.2010 – 29.1.2010

Program: Pro účastníky byla připravena návštěva a prohlídka školy s ukázkami práce ve studentské firmě (prezentace studentů), proběhla exkurze do výrobního podniku (výroba  speciálního nádobí), prohlídka města Saarbrücken (expozice z historie města), soutěžní odpoledne Brain and Body, návštěva aquaparku. Vyučující projednali organizaci závěrečného setkání projektu.