Comenius 3 - Evropské noviny

Období: 2012 - 2014

Název projektu: Zeitung in Europa- Lese- und Schreibförderung durch Schülerjournalismus
                                Evropské noviny - rozvoj čtenářských kompetencí a tvůrčího psaní prostřednictvím studentské žurnalistiky

Číslo projektu: COM-MP-2012-269

Partneři: OA a VOŠ Příbram (Česká republika)
                BBSW, Idar-Oberstein (Německo)
                Lycee Polyvalent J.Vaucanson, Les Mureaux (Francie)
                Jokai Mor Gimnazium, Komarom (Maďarsko)
                Tynieckie Gimnazjum Spoleczne, Krakov (Polsko)

Popis projektu:

Čtenářská gramotnost patří mezi základní dovednosti a její rozvoj může být velmi dobře podpořen díky interaktivním příležitostem v kontextu Evropské unie. Hlavním cílem projektu je rozvoj jazykových dovedností studentů, zejména kompetence čtení a psaní kreativních textů a dále založení společných studentských evropských novin. V jednotlivých partnerských školách bude navázána spolupráce s regionálním či národním tiskem, která bude zhodnocena a porovnána na internetové platformě. Při výuce budou používány novinové texty a různé druhy článků v různých předmětech a pro účely specifické pro daný předmět. Studenti se v rámci výuky českého jazyka seznámí se zásadami žurnalistiky a budou motivováni k vlastní tvorbě textů. Díky projektu budou podpořeny mezipředmětové vztahy. Předměty zapojené do projektu jsou mateřský a cizí jazyk, dějepis, společenská výchova, zeměpis, ekonomie a občanská nauka.

Mezinárodní aktivity:

1. projektové setkání v Německu - 12. - 16. 11. 2012

2. projektové setkání ve Francii  - 18. - 22. 2. 2013

3. projektové setkání v Polsku  - 23. - 27. 9. 2013

4. projektové setkání v Maďarsku - 10. - 14. 3. 2014

5. projektové setkání v České republice - 5. - 9. 5. 2014

Společná internetová platforma

Školní aktivity:

Anketa

Mladá fronta dnes 7. - 12. 1. 2013

Články studentů publikované v Periskopu

Spolupráce s Příbramským deníkem - Reportáž psaná o přestávce

Exkurze do České televize

Workshop ADRA na téma Migrace

Prezentace projektu na semináři pro pedagogické pracovníky

Exkurze do Českého rozhlasu

Projekt je finančně podpořen grantem v rámci Programu celoživotního učení.